قیمت آپارتمان در شهرک شهید باقری در مهر 1400

قیمت آپارتمان در شهرک شهید باقری در آبان سال 14000 (0)

قصد داریم در این مطلب درباره قیمت گذاری آپارتمان های شهرک شهید باقری در منطقه ۲۲ صحبت کنیم. سوالی که برای خیلی از متقاضیان مسکن منطقه ۲۲ به وجود...
قیمت آپارتمان در شهرک شهید باقری مهر سال 1400

قیمت آپارتمان در شهرک شهید باقری در مهر سال 14000 (0)

قصد داریم در این مطلب درباره قیمت گذاری آپارتمان های شهرک شهید باقری در منطقه ۲۲ صحبت کنیم. سوالی که برای خیلی از متقاضیان مسکن منطقه ۲۲ به وجود...
قیمت آپارتمان در شهرک شهید باقری شهریور سال 1400

قیمت آپارتمان در شهرک شهید باقری در شهریور سال 14000 (0)

قصد داریم در این مطلب درباره قیمت گذاری آپارتمان های شهرک شهید باقری در منطقه ۲۲ صحبت کنیم. سوالی که برای خیلی از متقاضیان مسکن منطقه ۲۲ به وجود...
پیش بینی قیمت آپارتمان در شهرک شهید باقری مرداد سال 1400

قیمت آپارتمان در شهرک شهید باقری در مرداد سال 14000 (0)

قصد داریم در این مطلب درباره قیمت گذاری آپارتمان های شهرک شهید باقری در منطقه ۲۲ صحبت کنیم. سوالی که برای خیلی از متقاضیان مسکن منطقه ۲۲ به وجود...
بازار مسکن

آیا بورس مسکن ناجی مردم می شود؟0 (0)

بورس کالا به دنبال آن است که بتواند مسکن را به شکل متری و در قالب اوراق سلف استاندارد مسکن پیش فروش کند و این کار را در بستری...
بازار مسکن از زبان ایرج رهبر

راهکاری برای کنترل قیمت مسکن در رکود تورمی0 (0)

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران معتقد است قیمت‌گذاری در بخش مسکن و همچنین وارد شدن مسکن به بورس به بازار مسکن لطمه وارد می‌کند. مجله آسمان هوم به نقل...